Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Elevskabe

Skal du have et elevskab på skolen ?

Nyhed billede
Kære forældre og elever
Marienlystskolen kan nu, i samarbejde med Elevskab.dk, tilbyde eleverne fra 7.- 10. klasse at leje et personligt aflåseligt skab til div. ejendele.
• Mulighed for at opbevare MP3, mobilen mm. med også store ting som sportstaksen, styrthjelm osv. Skabsmål: ca. 40x45x40 cm

• Stikkontakt for opladning af computer, mobil etc.
• Lade de tunge bøger blive liggende på skolen.
• Undgå at miste de personlige ejendele.
• Gennesnitlig leje fra kr. 16,00 pr. måned
• Ingen depositum, oprettelse ell. andre udgifter.

Formålet er, at tilbyde eleverne en mulighed for at opbevare deres bøger, tøj, tasker og elektronisk udstyr, som ikke bliver brugt i undervisningen, på en sikker og forsvarlig måde samt at lette byrden for børnene mht. daglig transport af bøger. Ligeledes, at mindske risikoen for tyveri.
Booking og evt. spørgsmål administreres alt sammen via www.elevskab.dk.
Deadline for booking er søndag, d. 26. okt. 2014.
Elevskab.dk står for alt det praktiske i forbindelse med skabene, herunder opstilling og ved-ligeholdelse. Efter booking af et skab vil man modtage en bekræftende mail og efter opsætningen sidst i juni, endnu en mail med skabsnr., kodelås og alle øvrige praktiske oplysninger. Skabene bliver opstillet i den første uge i november.
Alle skabe har et 220V stikkontakt, så computere, mobiltelefoner osv. kan oplades i skabene.
Årslejen falder, hvis man booker for flere år – det koster således kun 192,- pr. år ved leje i 3 år, mod 290,- for et enkelt år.
Ved flytning til en anden afdeling, flytter man lejeaftalen til et skab der. Denne flytning er gratis,
såfremt den registreres inden sommerferien.
Vi håber, at I som forældre vil tage godt imod dette tilbud, som på mange måder vil kunne lette elevernes hverdag på skolen og nedbringe den daglig fragt af bøger mm. mellem skole og hjem.

God fornøjelse
 • ikon
  Jesper Overgaard Nielsen den 03-09-2014
  Udviklingsplan 2014
 • ikon
  Jesper Overgaard Nielsen den 18-08-2014
  Om den understøttende undervisning
   
  Som noget nyt indføres understøttende undervisning i folkeskolen. Det er den undervisning, der foregår udover den fagdelte undervisning, og den skal supplere og støtte op om undervisningen i fagene og de obligatoriske emner.
  Hensigten med den understøttende undervisning er at bidrage til at hæve det faglige niveau i folkeskolen. Eleverne skal lære på forskellige måder, herunder gennem en højere grad af kobling mellem teori, praksis og undervisning med udgangspunkt i virkelighedsnære problemstillinger.
  Den understøttende undervisning skal desuden supplere og understøtte den fagdelte undervisning i fagene ved at give eleverne tid til at afprøve og træne de færdigheder og kompetencer, de tilegner sig i den fagopdelte undervisning. Derved får eleven mere tid til at indfri de faglige læringsmål ud fra egne forudsætninger.
  Læringsaktiviteter og opgaver i den understøttende undervisning sker ud fra Fælles Mål, ganske som i den fagopdelte undervisning.
  Den understøttende undervisning rummer mange forskellige elementer. Det er fx
   
  • Faglig fordybelse
  • Lektiehjælp
  • Opgaver med direkte fagrelateret indhold
  • Praktiske og projektorienterede forløb
  • Anvendelsesorienterede læringsformer
  • Træning og automatisering af færdigheder
  • Hyppige elevsamtaler med fastsættelse af læringsmål, løbende feedback og opfølgning
  • Motion og bevægelse i det omfang, eleverne ikke får motion og bevægelse i forbindelse
   
  med undervisningen i fagene
   
  • Samarbejde med det lokale idræts-, kultur og foreningsliv
  • Samarbejde med ungdomsuddannelserne og UU
  • Samarbejde med erhvervslivet
  • Klassens tid.
   
  Den understøttende undervisning kan således bidrage til at skabe variation i skoledagen med tid til, at alle elever kan udfordres fagligt, og undervisningen kan differentieres, så den imødekommer den enkelte elev. Det er derfor væsentligt, at der veksles mellem fagopdelt og understøttende undervisning henover skoledagen.
   
  Kilder:           www.kl.dk
                        www.uvm.dk
   
   
 • ikon
  Jesper Overgaard Nielsen den 15-08-2014
  Plan for årets hultimer (de timer, ledelsen har sammen med de enkelte årgange)

  Foregår altid i tidsrummet 1030 – 1200 (3.-4. lektion)
   
   
  Dag/Årgang 7.å 8.å 9.å C10
  Mandag 12.1.
  16.2.
  19.1.
  23.3.
  26.1.
  2.3.
  9.3.
  13.4.
  Tirsdag 2.9. 9.9 11.11. 23.9.
  Onsdag 18.3. 5.11. 17.9. 19.11.
  Torsdag 23.9. 26.2. 9.4. 5.2.
  Fredag 28.11. 5.12. 12.12. 9.1.
   
   
 • 22-10-2014
  08:30-16:30
  Skolebibliotekarens dag ·
  1
 • 24-10-2014
  15:00-20:00
  Skole-hjemsamtaler 9e · 9E
  1
 • 27-10-2014
  08:30-15:00
  Observationstur til Kbh psykologi · 10A
  1
 • 27-10-2014
  09:00-16:15
  True North ·
  1
 • 27-10-2014
  10:30-12:00
  Digitale unge workshop · 10B
  1
 • 28-10-2014
  09:00-10:30
  Digitale unge workshop · 10D
  1