Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Velkommen til det nye skoleår

Nyhed billede
Det er nu muligt at se sin klasses skema, da skolen nu er "rulllet frem".

Alle elever møder 8.30-11.00 på mandag den 11. august ved amfiteatret mellem skolen og Frederiksværkvej (den gamle SFO-legeplads).

Skemaerne er foreløbige, men kun hvad timernes placeringer angår - alle elever møder 8.30-14.45 og har syv lektioner hver dag.

Vi glæder os til at skabe en ny skole sammen med alle vores elever og forældre.

 • ikon
  Jesper Overgaard Nielsen den 19-08-2014
  Referat fra skolebestyrelsesmøde den 18. august
 • ikon
  Jesper Overgaard Nielsen den 18-08-2014
  Om den understøttende undervisning
   
  Som noget nyt indføres understøttende undervisning i folkeskolen. Det er den undervisning, der foregår udover den fagdelte undervisning, og den skal supplere og støtte op om undervisningen i fagene og de obligatoriske emner.
  Hensigten med den understøttende undervisning er at bidrage til at hæve det faglige niveau i folkeskolen. Eleverne skal lære på forskellige måder, herunder gennem en højere grad af kobling mellem teori, praksis og undervisning med udgangspunkt i virkelighedsnære problemstillinger.
  Den understøttende undervisning skal desuden supplere og understøtte den fagdelte undervisning i fagene ved at give eleverne tid til at afprøve og træne de færdigheder og kompetencer, de tilegner sig i den fagopdelte undervisning. Derved får eleven mere tid til at indfri de faglige læringsmål ud fra egne forudsætninger.
  Læringsaktiviteter og opgaver i den understøttende undervisning sker ud fra Fælles Mål, ganske som i den fagopdelte undervisning.
  Den understøttende undervisning rummer mange forskellige elementer. Det er fx
   
  • Faglig fordybelse
  • Lektiehjælp
  • Opgaver med direkte fagrelateret indhold
  • Praktiske og projektorienterede forløb
  • Anvendelsesorienterede læringsformer
  • Træning og automatisering af færdigheder
  • Hyppige elevsamtaler med fastsættelse af læringsmål, løbende feedback og opfølgning
  • Motion og bevægelse i det omfang, eleverne ikke får motion og bevægelse i forbindelse
   
  med undervisningen i fagene
   
  • Samarbejde med det lokale idræts-, kultur og foreningsliv
  • Samarbejde med ungdomsuddannelserne og UU
  • Samarbejde med erhvervslivet
  • Klassens tid.
   
  Den understøttende undervisning kan således bidrage til at skabe variation i skoledagen med tid til, at alle elever kan udfordres fagligt, og undervisningen kan differentieres, så den imødekommer den enkelte elev. Det er derfor væsentligt, at der veksles mellem fagopdelt og understøttende undervisning henover skoledagen.
   
  Kilder:           www.kl.dk
                        www.uvm.dk
   
   
 • ikon
  Jesper Overgaard Nielsen den 15-08-2014
  Plan for årets hultimer (de timer, ledelsen har sammen med de enkelte årgange)

  Foregår altid i tidsrummet 1030 – 1200 (3.-4. lektion)
   
   
  Dag/Årgang 7.å 8.å 9.å C10
  Mandag 12.1.
  16.2.
  19.1.
  23.3.
  26.1.
  2.3.
  9.3.
  13.4.
  Tirsdag 2.9. 9.9 11.9. 23.9.
  Onsdag 18.3. 5.11. 17.9. 19.11.
  Torsdag 23.9. 26.2. 9.4. 5.2.
  Fredag 28.11. 5.12. 12.12. 9.1.
   
   
 • 03-09-2014
  It-lærernetværk - CFU ·
  1
 • 03-09-2014
  08:00-15:30
  True North kursus · 7X · 7Y · 7Z
  1
 • 04-09-2014
  08:00-15:30
  True North kursus · 7X · 7Z · 7Y
  1
 • 05-09-2014
  08:00-15:30
  True North kursus · 7X · 7Z · 7Y
  1
 • 09-09-2014
  12:45-13:15
  Orientering for klasser på PLC · 10A
  1
 • 09-09-2014
  13:15-13:45
  Orientering for klasser på PLC · 9E
  1
 • 09-09-2014
  13:45-14:15
  Orientering for klasser på PLC · 9D
  1