Siden er

under

opbygning

 • ikon
  Jesper Overgaard Nielsen den 04-05-2015
  Skolebestyrelsens årsberetning 2014 - 2015
   
  Frederikssund den 21 april 2015
   
  Kære elever, forældre og medarbejdere på Marienlystskolen
  Hvis I ellers har mod på at høre mere om den nye skolereform, ja, så må vi sige, at et stort arbejde er udført i årets løb, for at få alle ender til at mødes. Arbejdet er stadig i fuld gang på alle niveauer og vi høster hele tiden erfaringer, som er med til at tilpasse og udvikle Marienlystskolen.
  Skolebestyrelsen har brugt en del tid på at følge processen, men det er især ledelse, lærere og elever der har skulle finde nye veje for at få skemaer, timer og forventninger mv til at gå op i en højere enhed. Det har kostet utroligt mange ressourcer, men det er mit klare indtryk, at alle har og stadig kæmper godt og at de store omlægninger så småt begynder at finde sin dagligdag.
  Traditioner har været på dagsordenen mange gange. Især har der været et stort ønske om en dimissionsfest for afgangseleverne. Den kommer nu og der er fra skolebestyrelsen lagt stort arbejde i at udarbejde en komplet drejebog, så også de næste generationer kan få en mindeværdig fest.
  Premierefesten bliver den 24. juni, så sæt kryds i kalenderen. Dimissionsfesten har som mål, at være en helt særlig begivenhed, hvor hele skolen deltager på forskellig vis. Vi glæder os til at fortælle nærmere, så følg med på intra, se referater fra skolebestyrelsen og hold øje med skolens Facebook-side.
  Endelig fik vi styr på elevskabe med lås. Løsningen endte med en model, hvor der er mindre egenbetaling for et aflåst, sikkert skab. Ordningen er blevet godt modtaget og alle elever har nu mulighed for forsvarlig opbevaring under lås og slå.
  I februar deltog repræsentanter fra skolebestyrelsen i forældremødet med de kommende 7. klasseforældre. Ca. 60 forældre deltog, stemningen var yderst positiv, så det kommende skoleår tegner godt og konstruktivt.
  Endnu en stor opgave er nu på trapperne og har betydet, at skolebestyrelsen har deltaget i en række møder. Frederikssund kommunens nye skolestruktur er nemlig blevet behandlet og vedtaget og skal gennemføres fra august 2015.
  3 skoler (Marienlystskolen, Græse Bakkeby og Falkenborg) sammenlægges på ledelsesplan til Frederikssund Nord. Det betyder, at der bliver store omrokeringer i ledergrupperne på skolerne og det betyder også, at de respektive skolebestyrelser, fra august 2015 kommer til at bestå af en samlet skolebestyrelse og et slags husråd på hver skole. Den nye overordnede skolebestyrelse for Frederikssund Nord vil have repræsentation fra alle 3 skoler i form af 7 forældrevalgte medlemmer.
  Den nye skolebestyrelse, der altså skal virke fra 10. august 2015 holder opstillingsmøde den 7. maj kl. 19 i Multihallen på Marienlystskolen. Jeg vil gerne her opfordre til, at interesserede forældre møder op, så I kan være med til at præge vores børns hverdag i en skole under forvandling.
  Til slut vil jeg gerne ønske god vind til 10. klassecentret, som efter den nye skolestruktur ikke længere vil være placeret sammen med Frederikssund Nord. Det har været en fornøjelse at arbejde sammen med jer i skolebestyrelsen og jeg er overbevist om, at mange veje fortsat vil krydses, blot i andre sammenhænge. 10. klassecentret forbliver i sine fysiske rammer, men placeres organisatorisk sammen med Ungdomsskolen.
  Et arbejdsår er ved at være slut, og jeg vil gerne takke ledelse, lærere og bestyrelseskolleger for et godt samarbejde i et turbulent år. Godt kæmpet.
  Til alle forældre vil jeg sige tak for alle de små og store tiltag ude i klasserne. Det betyder meget for vores børns skoletrivsel - og husk, at I altid kan komme i kontakt med repræsentanter i skolebestyrelsen, såfremt der er emner, vi skal tage op. Du finder navne og kontaktoplysninger på skolens hjemmeside.
  Rigtig god sommer,
   
  Tanja Jakobsen
  skolebestyrelsesformand
   
 • ikon
  Jesper Overgaard Nielsen den 28-04-2015

  7.c og d har deltaget i en konkurrence, arrangeret af Claus Meyers Madhus ... og vundet.
  Temaet var mad til pinse.
  Den 4. og 8. maj kommer gourmetkokken Jens Randum og laver mad med de to klasser - han har råvarerne med.
  Senere er det et arrangement, hvor forældrene sammen med eleverne og lærerne kan smage på herlighederne.
 • ikon
  Nina Faxe den 27-04-2015
  Prøveplan maj 2015
  Skriftlige prøver
   
  Mandag den 4. maj
  kl. 9.00-10.00 FP9 Dansk, retskrivning i klasselokalerne, dog elever med forlænget tid og CD ord i multi hallen
  kl. 10.00-10.30 FP9 Dansk, læsning i klasselokalerne, dog elever med forlænget tid og CD ord i multi hallen
  Tirsdag den 5. maj
     
  kl. 10.30-11.30 FP9 Matematiske færdigheder i multi hallen. Elever med forlænget tid er også i multihallen
  Onsdag den 6. maj
  kl. 9.00-12.30 FP9 Dansk, skriftlig fremstilling i multihallen. Elever med forlænget tid i glasburet på biblioteket
     
  Torsdag den 7. maj
  kl. 9.00-12.00 FP9 Matematisk problemløsning i multihallen. Elever med forlænget tid i glasburet på biblioteket
     
  Fredag den 8. maj
  kl. 9.00-12.00 FP9 Engelsk udtræksfag i Glasburet på bibliotekt – kun de elever fra 9.B der ikke har tysk eller fransk
     
     
     
     
     
  Onsdag den 13. maj
  kl. 9.00-9.30 FP9 Geografi udtræksfag i Glasburet på biblioteket – kun elever fra 9c
     
  Alle møder senest 15 min. før prøvens start.
  Læs venligst vedhæftede bilag om hvilke hjælpemidler der må anvendes til prøverne.